NajlepszeRolety.PL to najlepszej jako?ci tkaniny oraz materia?y - wszystkie wzmacniane i dostosowane do d?ugo?ci ponad trzech metrów. Wszystkie materia?y s? zabezpieczone przed promieniowaniem UV, to daje pewno??, ?e nawet po kilku sezonach materia? zachowa swoj? barw?. ?aluzje drewniane wykonane s? z naturalnego drewna, natomiast rolety zewn?trzne produkowane s? na niemieckich profilach Heroal - europejskiego lidera rynku. Na ka?dy produkt w naszym sklepie otrzymujesz gwarancj? si?gaj?c? nawet 60 miesi?cy. NajlepszeRolety.PL to Sprawdzona Jako?? w Dobrej Cenie.

KOLEKCJA DZIECI?CA LAPONIA

Gramatura: 180/m2


KOLEKCJA DZIECI?CA LAPONIA NALE?Y DO GRUPY CENOWEJ TKANIN JEDNOBARWNYCH

LA 001 LA 002 LA 004

WZÓR NA WSZYSTKICH MATERIA?ACH JEST IDENTYCZNY
ZMIENIA SI? TYLKO KOLORYSTYKA PODK?ADU

UK?AD WZORU W POMNIEJSZENIU:


POWRÓT